ហេង ពីវ​ (Heng Piv)
Sort by:
Showing 1 - 1 of 1 products
Showing 1 - 1 of 1 products

ក្នុងអាជីពជា​អ្នក​លក់​ និង​ អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រឿង​ជ័រ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំនៅ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យើង​ខ្ញុំ​មាន​បទ​ពិសោធន៍ទីផ្សារ​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ម៉ាក​សញ្ញា​ផលិត​ផលគ្រឿង​ជ័រ​​ដែលផលិត​ក្នុង​ស្រុក​។ ម៉ាក​សញ្ញា​ ហេង ពីវ (Heng Piv) សញ្ញា​ក្បាលខ្លា បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៦ ដើម្បី​ចូល​រួម​លើក​ស្ទួច​វិស័យ​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច​និង​ធម្យម​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​កាត់​បន្ថយ​ការ​នាំ​​ចូលគ្រឿង​ជ័រ​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង​។

ក្រុម​ហ៊ុន ហេង ពីវ យើង​ខ្ញុំ​មាន​លក់​ និងផ្គត់​ផ្គង់​គ្រឿង​ជ័រ​គ្រប់​ប្រភេទ ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ សោភណ្ឌភាព និង​តម្លៃ​សមរម្យ​។ ក្រុម​ហ៊ុន​ ហេង​ ពីវ ទទួល​ការកុម្ម៉ង់​ផលិត​គ្រឿង​ជ័រ​ដែល​ជា​បរិក្ខា​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ផ្ទះ​បាយគ្រប់​ប្រភេទ​ផង​ដែរ​។ សម្រាប់​ការ​លក់​ដុំ រាយ និង​ចែក​ចាយ​បន្ត សូម​ទាក់​ទង​តាមរយៈ​ទូរសព្ទលេខ 012 609468 និង​តាម​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីម៉ែល៖ hengpivplastic@gmail.com

Related Stores