Property & Construction

បុរី​ អឹមអិល​វិមានមង្គល​(កំបូល) មានផ្ទះកែងតម្លៃចាប់ពី 37480$​ ផ្លូវធំ​ មានផ្លូវ​ 8m, 9.5m, 12m​ និងផ្លូវភ្លោះ​មានសួនកណ្តាល កក់បិតទីតាំង​ 500$​ បង់មួយខែ​ 207+/ខែ​ បញ្ចុះតម្លៃ​ពិសេស​ពី​ 3%​-6%​ នឹងថែមជូនតូបផ្សារ​ 2ឆ្នាំ

Store's Info
Opened: 2 years 1 month 16 days 16 hours ago

Code: 001

បុរី​ អឹមអិល​វិមានមង្គល​(កំបូល) មានផ្ទះកែងតម្លៃចាប់ពី 37480$​ ផ្លូវធំ​ មានផ្លូវ​ 8m, 9.5m, 12m​ និងផ្លូវភ្លោះ​មានសួនកណ្តាល
កក់បិតទីតាំង​ 500$​ បង់មួយខែ​ 207+/ខែ​ បញ្ចុះតម្លៃ​ពិសេស​ពី​ 3%​-6%​ នឹងថែមជូនតូបផ្សារ​ 2ឆ្នាំ
Tel: 077 650 889/0966 500 816

You May Also Like