Property & Construction

ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម $32,000

Store's Info
Opened: 1 year 5 months 7 days 15 hours ago

Code: 001

ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម

$32,000

លឹម ប៊ុនណា អចលនទ្រព្យ
ដីឡូតិ៍ និងផ្ទះល្វែង

ទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាម
ទិញសម្រាប់ ទុកចំណេញ ជួល ប្រកបអាជីវកម្ម....
តម្លៃ 32000$
ចាប់អារម្មណ៍ 069283132

You May Also Like