រម្យណីយដ្ឋានភូមិត្នោត

Site's Info

  • Addr: កម្ពុជា
  • Phone: 015 33 18 19

Code: 02

រមនីយដ្ឋានភូមិត្នោត ភូមិដ្ឋានសុខភាព ជារមនីយដ្ឋានធម្មជាតិបែបគ្រួសារ ដែលមានទីតាំងមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញ។ ដោយចំណាយពេលតែ30នាទី លោកអ្នកអាចមកស្រូបយកខ្យល់អាកាសស្រុកស្រែ និងស្រស់ស្រូបអាហារពេលថ្ងៃត្រង់នៅរមនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំ។ ពួកយើងមានផ្តល់សេវាកម្មកញ្ចុះអង្គុយក្បែរទឹក ផ្ទះឬស្សី អាងហែលទឹកសំរាប់កុមារ -ល-។ អតិថិជនអាចកុម្ម៉ង់បាយម្ហូបនៅភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំ​ ពិសេសម្ហូបប្រចាំហាងដូចជាមាន់ដុត កកូរត្នោតជាដើម ឬក៏អាចដើរទិញម្ហូបស្រុកស្រែដែលលក់ដោយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតាមដែលអតិថិជនពេញចិត្ត។

 

សូម​ទាក់​ទង​មក​យើង​ខ្ញុំ​តាម​ទូរសព្ទ​លេខ៖ 078 480 401

You May Also Like