Property & Construction

ក្រុងអាចរកសុីបានតំលៃត្រឹមតែ 43000ដល់ 59000$ តែប៉ុនណ្ណោះ មានការបញ្ចុះតំលៃពី 1000$ដល់4500$ រកអែរណាមាន ថិតនៅក្នុងភូមិខ្វែ សង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំង ខណ័្ឌពោរសែនជ័យ

Store's Info
Opened: 2 years 4 months 12 hours ago

Code: 001

ក្រុងអាចរកសុីបានតំលៃត្រឹមតែ 43000ដល់ 59000$ តែប៉ុនណ្ណោះ មានការបញ្ចុះតំលៃពី 1000$ដល់4500$ រកអែរណាមាន ថិតនៅក្នុងភូមិខ្វែ សង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំង ខណ័្ឌពោរសែនជ័យ សំរាប់ពរ័មានបន្ថែម017333397 / 0714444555

You May Also Like